Wie ben ik?

Mijn praktijk is gericht op letselschade, het bijstaan van slachtoffers in strafzaken, zaken met betrekking tot dierenwelzijn, tuchtrechtelijke procedures, het bijstaan van mensen inzake administratieve procedures (waaronder bezwaar maken tegen boetes).


 
Letselschadespecialist (Werkgeversaansprakelijkheid/Medische aansprakelijkheid)
Specialist op het gebied van de BGK bij letselschade
Juridisch adviseur

Zaken

Deelgeschil inzake de vergoeding van bgk

Dagvaardingsprocedure inzake aantasting eer en goede naam

Deelgeschil inzake de aansprakelijkheid van gemeente als Wegbeheerder

Dagvaarding Schade SVI

- Deelgeschil over de aansprakelijkheidsvraag met als onderliggende kwestie de onafhankelijkheid en betrouwbaarheid van getuigenverklaringen

- Voeging in een strafzaak namens een client zowel in eerste aanleg als in Hoger Beroep

- Artikel 12 Strafvorderingsverzoek namens client om vervolging af te dwingen

- Deelgeschil inzake Medische aansprakelijkheid

- Kort Geding over voortzetting zorgcontract

- Kort Geding over opbreken maatschapscontract

Letselschaderegeling

Namens slachtoffers van letselschade regel ik het verkrijgen van de schadevergoeding van A tot Z. Ik behandel verkeersongevallen, bedrijfsongevallen en zaken van medische aansprakelijkheid

BGK Specialist

Heeft u als letselschadekantoor moeite om uw BGK vergoed te krijgen van de verzekeraar. Neem dan contact met mij op. Ik kan u hierover adviseren en namens u deze BGK incasseren bij de verzekeraar.

Bijstand aan slachtoffers

Bent u slachtoffer geworden van mishandeling, fraude of een zeden- of geweldsmisdrijf. Ik sta u graag bij en adviseer u over de mogelijkheden om uw recht te halen in zowel het strafproces als in het civiele proces.

Tuchtrecht

Heeft u problemen met u advocaat, notaris, huisarts, accountant en weet u niet welke opties u heeft dan kan ik daar u over adviseren. Zo kan ik een klacht indienen. Ook kan ik namens professionals verweer voeren in een tuchtrechtelijke procedure. 

Dierenwelzijn

Ik adviseer ook in zaken die gaan over dierenwelzijn. Zowel voor huisdieren als voor werkdieren kunt u bij mij terecht. 

Boetes en administratief recht

Heeft u een verkeersboete gehad of een ander boete? Dan kan ik u hierin bijstaan en adviseren. Ik kan namens u bezwaar maken tegen de gehele boete of tegen de hoogte daarvan. Ook zaken in verband met de  Bibob kunt u bij mij aankloppen voor advies en bezwaar.

Affiliaties 

HZNLK

Voor binnenlands juridisch advies en procesvoering kunt u bij HZNLK terecht. Fabian Krougman is de directeur van dit bedrijf. HZNLK adviseert en procedeert in gevallen van Letselschade (Verkeersongevallen / Medische Nalatigheid / Arbeidsongeschiktheidsvergoeding), Vertegenwoordiging van slachtoffers van (gewelds)misdrijven in civiele en strafrechtelijke procedures, Dierenwelzijnszaken, Zaken inzake strafrechtelijke en bestuursrechtelijke boetes en overige civiele rechtspraak.

ICL Chambers

Voor internationaal (ICC/MICT en Engeland en Wales) juridisch advies en procesvoering kunt u terecht bij ICL Chambers. Fabian Krougman is een Legal Executive (CileX). ICL Chambers adviseert, adviseert en procedeert op het gebied van internationaal strafrecht, de vertegenwoordiging van slachtoffers van internationale misdrijven, dierenwelzijnszaken, persoonlijk letsel en laster. Fabian is ook een gecertificeerde Mediator in Engeland en Wales

Overige

Daarnaast werkt Fabian in opdracht van en samen met een aantal andere letselschade- en adviesbureaus in binnen- en buitenland. Voor meer informatie neem dan contact op.

Mission Statement

I read and write briefs and submissions, I make oral submissions and I advocate for the voiceless

E-mail

fabian@fabiankrougman.com

Other contact information

+ 31 6 28 55 49 90                                                      fkrougman@gmail.com f.krougman@hznlk.nl
f.krougman@iclchambers.nl

Contactformulier